Mette Wulff

_DSC4942 (4).JPG 

I løbet af de sidste 25 år har jeg arbejdet i det offentlige – i både
region og kommune. Jeg har været en del af det danske
sundhedsvæsen og har oplevet at mit arbejde som sygeplejerske har
udviklet sig på godt og ondt. Der er ”takter” og incitamenter, der har ændret karakter og det vi har troet var udvikling og fremskridt har på mange måder vist sig at være et alvorligt tilbageskridt.

Jeg er 54 år gammel – har 2 voksne og seje unger samt et dejligt barnebarn. Jeg er uddannet sygeplejerske og hypno-terapeut og arbejder p.t. som sygeplejefaglig konsulent i Rebild Kommune. Jeg sidder i diverse samarbejdsfora med regionen og indgår i flere arbejdsgrupper omkring hele Sundhedsaftale-komplekset, der jo både politisk og administrativt skal revideres i 2018.

I flere år har mit arbejde som tillidsvalgt i DSR været omdrejningspunktet for at ændre, påvirke, synliggøre de rammer og vilkår som præger sundhedsvæsenet. I takt med den øgede privatisering af kerneopgaven er omsorgen, respekten for den enkelte og helhedssynet på mennesket dalet.


Vi bliver simpelthen nødt til at tale om de værdier, der ligger til grund for vores prioriteringer. Det betød bl.a. at jeg meldte mig ind i Alternativet i foråret 2017. Her var endelig et politisk parti, der ville udfordre den gængse politiske dagsorden. Ved at lytte med hjertet, forstå med ånden og handle med hånden!


Italesættelsen af en ny politisk kultur, der baserer sig på at alle og jeg mener alle – har en stemme, en holdning og ikke uvæsentlig har sin berettigelse i den offentlige debat. Kun ved at lytte kan vi blive klogere på hinanden og sammen træffe hensigtsmæssige og prioriterede valg. For det er nødvendigt med en tydelig, gennemsigtig og politisk prioritering i det offentlige.


Mine mærkesager på det regionale område vil især være:


Den ældre medicinske patient 

Sygehusene har gennem flere år nedlagt medicinske sengepladser. Fakta er at vi som mennesker lever længere, når dermed at få diagnosticeret flere medicinske sygdomme, som langt hen ad vejen kan holdes i ave med medicinsk behandling. Det betyder også at langt flere ældre mennesker helbredsmæssigt balancerer på et knivsæg og har brug for en øget opmærksomhed og omsorg – både kommunalt og regionalt.


Helhedssynet og italesættelsen af vores sundhedsvæsen

Hvordan er det vi omtaler menneskelig velfærd – respekten for individet? Opmærksomheden på at vi alle er forskellige og skal behandles forskelligt. Når der bliver talt om ulighed i sundhed, er det ofte med udgangspunkt i systemets tilbud til den enkelte.

 

Omfordeling af ressourcer

Et øget dokumentationspres og kvalitetssikring har slidt på fag-personalet i det offentlige. Mange oplever at deres faglighed er ned-prioriteret til fordel for registreringer, dokumentation, meningsløse arbejdsgange, der blot tilfredsstiller systemerne. Der skal igen være tillid til fagligheden og den enkelte.