Kandidater til Folketinget


Simon Leed Krøs

Kandidat

simonkroes.alternativet@gmail.com

30516140

Christian Gade Bjerrum

Kandidat

chrgadebjerrum@gmail.com

71799292

Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen

Kandidat

annelouiselbr@gmail.com

50942287

Camilla Bundgaard

Kandidat

camillaalternativet@gmail.com

27 50 27 19

Ulla Gram Morild

Kandidat

ug@virgil.dk

30299922

Gustav Sieg Sørensen

Kandidat

gustav.sieg@alternativet.dk

51724673

Lars Rosenkvist

Kandidat

alternativet@rosenkvist.eu