Gustav Sieg Sørensen

Er en sallingbo, der ofte har boet i Nordjylland – mellem 1967 og 2000 boede jeg i perioder i Vendsyssel, Himmerland og Han Herred. Fra år 2000 bor jeg fast i Thy. Født 1951, pensionist fra 2016, har arbejdet med undervisning, planlægning og i træindustrien samt kortere tid i landbruget. Alternative uddannelser fra ''Den frie Lærerskole'' på Fyn og ''Den økologiske Jordbrugsskole'' i Vendsyssel, samt en ''almidelig'' uddannelse som teknisk assistent. Er far til tre voksne sønner og har et barnebarn (i Aalborg).


Medlem af det radikale regionspolitiske i udvalg i 2006–maj 2016. Formand i 2014–16. Kandidat til regionsrådet i 2005, 2009 og 2013. Har tidligere deltaget i TV-debatter og almindelige valgmøder. Med i Alternativets landsdækkende sundhedsudvalg (det samtænkende udvalg for sundhed og psykiatri) fra november 2016. Har bl.a. kultur, erhverv, trafik, teknik, miljø og planlægning som mine interesseomåder. Med på Alternativets liste til det nordjyske regionsråd fra april 2017. Er også kandidat til Thisted Kommunalbestyrelse.

Min politiske vision for Alternativet i regionsrådet
Alternativet vil sætte gang i den grønne omstilling og den anden inovationsbølge. Dette gør vi bl.a. ved at udvikle den fjerde sektor. Den fjerde sektor er en kombination af elementer fra de tre gamle sektorer (de private virksomheder, de offentlige institutioner og NGO’erne (foreningsdanmark)). Eller som det hedder i vort manifest: ''Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det
offentlige og NGO’erne.'' For at bringe Region Nordjylland ind i den fjerde sektor skal vi have modet til at nedbryde regionen som myndighed og genopbygge den som et netværk. Regionen skal være den førende indenfor den anden inovationsbølge, dvs. at regionen skal være en del af svaret på empati-, system- og klimakriserne. Regionen har et stort uudnyttet potentiale til at ''opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller''. Alternativet i regionsrådet er ny politisk kultur – ikke bare ''lidt mere af det samme'', som andre partier satser på.

Mærkesager

  • Uddan flere læger på Aalborg Universitet.
  • Sikre, at de grundlæggende ting fungerer inden for sundhed og psykiatri, dvs. at der skal være praktiserende læger og sygehuse – også i regionens hjørner.
  • Satse på det hele menneske indenfor behandlingerne.
  • Grønne indkøb til sygehuse m.v.
  • Bruge kultur, erhverv, trafik, teknik, miljø og planlægning aktivt i den økologiske omstilling.
  • Kulturmødet i Nykøbing skal ikke stå alene.
  • Sikre kvalitet i særinstitutionerne.


Politiske værdier
Mine politiske nøgleværdier er: decentralisering, økologisk visdom og international solidaritet. Dertil kommer: social retfærdighed, deltagerdemokrati, ikkevold, bæredygtighed og mangfoldighed.

Mine tanker omkring hvordan en ”Alternativ” politiker går til arbejdet
Jeg lægger op til et tæt samarbejde mellem Alternativets kandidaterne i valgkampen – og tilsvarende med partiets medlemmer i Alternativets sundheds- og regionspolitiske udvalg i de næste fire år. Regionen er i alt for høj grad styret af embedsmænd og regler. Jeg vil bløde op for at inddrage borgere og brugere. Borgernes idéer skal altid inddrages i princippielle sager – og ikke bare i Den Regionale Udviklingsplan. Brugerne
skal inddrages i mere dagligdags ting.