aerial view astronomy clouds

KLIMA: På aftenstuegang

Der var aftenstuegang i universet. På grøn stue åndede alt fred og idyl – de indlagte planeter havde det alle godt og var klar til snarlig udskrivelse. Men i hjørnet af den stue, som man kaldte verdensrummet, så det anderledes ud.

Debatindlæg i Nordjyske, 9. maj 2019

Af Lars Rosenkvist, overlæge, folketingskandidat (ALT), Bukholmvej 43, 6100 Haderslev alternativet@rosenkvist.eu

”Hvad ligger der?”, spurgte professoren.

”Planeten Jorden. Vi har haft den indlagt siden den postindustrielle periode”, forklarede reservelægen. ”Den gik i en svær CO2-narkose og er ved at udvikle multiorgan-svigt. Dens flittige beboere var meget arbejdsomme, så de glemte i deres iver at tage hensyn til, at resurserne ikke var uudtømmelige.”

”Er der udarbejdet statusrapport?”

”Ja, FN har lavet en IPBES-rapport over Jordens aktuelle naturtilstand, som beskriver, hvordan dyre- og plantearter uddør med stadig større hastighed, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for mennesker overalt på Jorden.”

Professoren rynkede brynene: ”Det må være en konsekvens af jagt på vækst og velstand. Blandt andet anvendes en tredjedel af klodens samlede landareal og næsten tre fjerdedele af samtlige ferskvandsområder til fødevareproduktion, hvilket væsentligt forandrer kloden og levesteder for dyr og planter.”

”De har ret, professor. Der må livreddende behandling til - nu. Ved at overgå til plantebaseret kost vil man kunne spare arealer så store som Kina, Australien og USA tilsammen. Herved vil biodiversiteten bedre kunne udvikle sig.”

Valget er udskrevet, og politikerne overbyder hinanden i pensionsreformer, indvandrerpolitiske tiltag og motorveje. Det væsentligste er dog, at dyre- og plantearter uddør med en stadig større hastighed. Dyre- og plantearter, som vi er afhængige af for at kunne overleve. Sæt kryds ved et parti, der virkelig tænker grønt.