rsz_img_5617.png

Rent drikkevand: Selvfølgelig!

 

 

 

Debatindlæg i Nordjyske, 25. februar 2019

af Susanne Zimmer, Spidskandidat til Folketinget for Alternativet Nordjylland

 

Vi ved, der er nitrat i vores drikkevand.

Vi ved, at nitrat kommer fra gødning og øger risikoen for tarmkræft.

Vi ved, der er fundet DMS i hver femte prøvetagning i vores drikkevandsboringer.

Vi ved, at DMS er kræftfremkaldende.

Vi ved, der er glyphosat (hovedbestanddelen i roundup) i vores drikkevand.

Vi ved, at glyphosat er hormonforstyrrende, og at det stadig er et tilladt sprøjtemiddel.

Vi ved, at glyphosat er på Arbejdstilsynets kræftliste.

 

GEUS, en dansk uafhængig forsknings- og konsulentinstitution, mener vi bør teste på 1100 aktivstoffer, men vi tester kun på 40.

Grunden til at der måles på så få stoffer, er det mon økonomi? Økonomi både i forhold til prøvetagninger og etablering af nye drikkevandsboringer?

 

Heldigvis ligger de fleste af stofferne (- altså af de 40, der bliver målt på) endnu under grænseværdierne, men i 2018 blev der ifølge DANVA fundet større mængder pesticider end tilladt i 250 drikkevandsboringer, som derfor blev lukket. DANVA havde kun forventet, at 30 skulle lukkes.

 

Grundvandet og drikkevandet tilhører os alle, og det må være en samfundsopgave at passe på det. Sådan ser det ikke ud i den nye politiske aftale omkring grundvandet og drikkevandet. Det er kun i områder i umiddelbar nærhed, - ikke i hele indvindingsområdet eller i sårbare områder, og så træder det først i kraft i 2022!

Nogle af stofferne i drikkevandet er levn fra tidligere tilladte sprøjtegifte, mens andre er ifølge Danmarks Naturfredningsforening fra stoffer, som stadig er tilladte sprøjtemidler. Der opdages hele tiden nye stoffer, og vi måler kun på en brøkdel af de allerede eksisterende.

 

Vi skal ikke gamble med vores grundvand. Det skal også være muligt at bruge grundvand som drikkevand for de kommende generationer uden risiko for diverse sygdomme.

 

På kort sigt vil vi i Alternativet straks have forbud i mod sprøjtning ikke bare omkring boringer, men også i områderne hvor grundvandet dannes. Senest i 2040 ønsker vi 100% økologi.