rsz_skov.jpg

Natur: Slip nu de kommunale skove fri

 


Af Simon Leed Krøs, Folketingskandidat for Alternativet Nordjylland
 

Har du hørt det? Insekterne er i krise! Sommerfugle og biller forsvinder hurtigere end vi kan følge med. Herhjemme er 50% af alle truede insekter tilknyttet vores skove. Bare ét modent egetræ kan huse over 1200 forskellige insektarter. Men har du nogensinde undret dig over, hvor få gamle træer, der står i din bynære skov? Eller hvor ensformig og parkagtig din favoritskov ser ud?

 

De kommunale skove udgør en forholdsvis lille del af Danmarks skovareal. Knap 5% af Danmarks skove ejes af kommunen. Men det er stadig 26.000 ha skov, ejet af dig og mig, som kunne være perfekte levesteder for mange af de truede insekter, som du hører omtalt i medierne. Men heller ikke i DIN skov er der plads til insekter. For kun få procent af den kommunale skov er urørt skov. Skov, som får lov at udvikle sig på naturens præmisser. Hvor gamle træer bare står eller falder om og bliver til insektguf. Skove som rummer variation i træarter og veksler mellem tæt bevoksning og lysåbne steder, hvor   kræsne sommerfugle flakser rundt.

 

I Aalborg Kommune er blot 4,2% af kommunens skovareal på ca. 900 ha udlagt til udrørt skov, og kommunen angiver selv et mål på sølle 8%. I Brønderslev Kommune er knap 5% af kommunens skov urørt, og der er ingen grund til at tro, at andre nordjyske kommuner kan prale med meget mere, selv ikke i Hjørring, som har udråbt sig selv til Naturkommune. Derudover kommer, at meget af den skov, som kommunerne udpeger som urørt, er af så ringe værdi, at det reelt ikke kan bruges til produktion alligevel.  

 

I Alternativet tager vi biodiversitetskrisen dybt alvorligt. Vi ønsker en omfattende indsats i skovene, og har et erklæret mål for statsskovene på 100% urørt skov. I Skovene får vi mest natur for pengene. Det er syv gange billigere at beskytte natur i skovene frem for i det åbne land. Netop naturtunge Nordjylland burde gå forrest. Mens Danmarks Naturfredningsforening peger på mindst 20% urørt skov i de danske skove inden 2030, vil jeg udfordre de nordjyske kommuner til at stile højere og tage politisk ansvar, når det kommer til at løse biodiversitetskrisen. Over halvdelen af de nordjyske kommunale skove bør i 2030 ligge urørte. Til gavn for vores trængte insekter og til rekreativ glæde for kommunens borgere.  

 

Dette års tema for Naturmødet i Hirtshals hedder ”fra snak til handling”. På det seneste har vi, omsider, set handling i statsskovene. Kan vi forvente politisk handling i de kommunale skove i Nordjylland? I så fald vil Naturmødet være et glimrende sted for en nordjysk borgmester at melde det ud.

 

Simon Leed Krøs

https://www.facebook.com/simonleedkroes