accident-action-auto-220996.jpg

Trafik: Tiden inde til at tænke nyt

I England foretager man konstant udvidelser af M25, ringmotorvejen omkring London. Men… hver gang man udvider med et ekstra spor, kommer der blot flere biler.

Af Lars Rosenkvist, overlæge, folketingskandidat (ALT), Bukholmvej 43, 6100 Haderslev lars@rosenkvist.eu

(Bragt i Nordjyske, 30/4 2019)

Herhjemme taler vi om en tredje Limfjordsforbindelse med anlæg af ekstra motorvej. En motorvej, som ikke blot vil have indflydelse på vores sårbare natur, men også på de mennesker, der uforskyldt kommer til at bo i nærheden af motorvejen.

Er tiden ikke inde til at tænke nyt, eksempelvis forskellige mødetider, bedre og billigere udbygget kollektiv transport, etc., så vi undgår kødannelser og flere biler på vejene, og så naboerne til de planlagte motorvejsanlæg ikke udsættes for støj og dermed risiko for sundhedsmæssige problemer såsom hjerte-kar-lidelser, forhøjet blodtryk grundet øget produktion af stresshormoner og følger i form af søvnforstyrrelser?